Doris Denker Gesang, Percussion

Mathias Denker Gitarre, Bass, Percussion, Gesang

Torsten Herrmann Gitarre, Bass

Marcus Steinkamp Gitarre, Bass